Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

pulperybka
21:54
9883 47b4

February 22 2017

pulperybka
22:15
1322 a9d4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaowieczka owieczka
pulperybka
22:14
9334 1c95
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaowieczka owieczka
pulperybka
22:13
2695 4459 500
Reposted fromfelicka felicka viaowieczka owieczka
pulperybka
21:23
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaowieczka owieczka

February 15 2017

pulperybka
22:59
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viazouza zouza
pulperybka
15:51
7335 f593
Reposted fromstarwars starwars viaboobiescake boobiescake

July 09 2015

13:30
8334 ea22
Reposted frombwana bwana viaconcarne concarne
pulperybka
13:27
9257 00c6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaconcarne concarne
pulperybka
12:56
Reposted frommeem meem viaconcarne concarne
pulperybka
12:31
5510 d6d7 500

July 08 2015

pulperybka
20:03
9003 a72a
pulperybka
19:40
Reposted frommayamar mayamar viasofakante sofakante

July 07 2015

pulperybka
09:25
4914 d049
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
pulperybka
09:23
1653 ca5a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath
pulperybka
09:22
1840 143a
Reposted fromfor-witches for-witches viaphilomath philomath
pulperybka
08:43
Play fullscreen
Nie mamy skrzydeł by latać a mimo tego to nasz cel.
Nie chcemy wracać w tyle nie wartych tego miejsc.

MIUOSH x JIMEK x NOSPR - Nie mamy skrzydeł
Reposted fromiamdreamer iamdreamer viaphilomath philomath
pulperybka
08:40
0606 1d22 500
Reposted fromTLC2 TLC2 viazatora zatora
pulperybka
06:04
8700 3760 500
pulperybka
06:01
0019 a61b
Reposted fromtoadboy toadboy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl